معنی و ترجمه کلمه hands off به فارسی hands off یعنی چه

hands off


دست زدن موقوف ،دست نزنيد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها