معنی و ترجمه کلمه handset به فارسی handset یعنی چه

handset


دستگاه فرستنده وگيرنده( گوشى ودهانى )تلفن در يک قطعه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها