معنی و ترجمه کلمه handy billy به فارسی handy billy یعنی چه

handy billy


علوم نظامى : پمپ دستى کوچک

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها