معنی و ترجمه کلمه hang around به فارسی hang around یعنی چه

hang around


وقت را ببطالت گذاندن ،ول گشتن ،ور رفتن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها