معنی و ترجمه کلمه hang five به فارسی hang five یعنی چه

hang five


ورزش : سوار تخته موج شدن با وزن بدن در جلو

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها