معنی و ترجمه کلمه hang out the laundry به فارسی hang out the laundry یعنی چه

hang out the laundry


ورزش : ازاد کردن چتر عقب پس از عبور از خط پايان

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها