معنی و ترجمه کلمه hang time به فارسی hang time یعنی چه

hang time


ورزش : مدت حرکت توپ در هوا

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها