معنی و ترجمه کلمه hangar deck به فارسی hangar deck یعنی چه

hangar deck


علوم نظامى : پل اشيانه
علوم دريايى : پل اشيانه


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها