معنی و ترجمه کلمه hangar به فارسی hangar یعنی چه

hangar


اشيانه( ى هواپيما)،اشيانه هواپيما،پناهنگاه ،حفاظ
معمارى : اشيانه هواپيما
علوم نظامى : اشيانه
علوم دريايى : اشيانه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها