معنی و ترجمه کلمه hangdog به فارسی hangdog یعنی چه

hangdog


مقصر،شرمگين ،ادم خبيث ،شرمنده وترسو

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها