معنی و ترجمه کلمه hanger on به فارسی hanger on یعنی چه

hanger on


وابسته ،متکى بر،انگل ،موى دماغ ،مفت خور

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها