معنی و ترجمه کلمه hangfire به فارسی hangfire یعنی چه

hangfire


گير در مدار اتش ،گير در اتش
علوم نظامى : مانع اتش اتش را قطع کنيد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها