معنی و ترجمه کلمه hanging arrow به فارسی hanging arrow یعنی چه

hanging arrow


ورزش : تير اويزان شده به هدف

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها