معنی و ترجمه کلمه hanging committee به فارسی hanging committee یعنی چه

hanging committee


انجمنى که عهده دارچسباندن يا اويختن عکس هايى درنمايش باشند

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها