معنی و ترجمه کلمه hanging indent به فارسی hanging indent یعنی چه

hanging indent


کامپيوتر : تورفتگى معلق

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها