معنی و ترجمه کلمه hanging prevention به فارسی hanging prevention یعنی چه

hanging prevention


کامپيوتر : ممانعت از تعليق

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها