معنی و ترجمه کلمه hanging scaffold به فارسی hanging scaffold یعنی چه

hanging scaffold


چوب بست اويزان
معمارى : گاهبست

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها