معنی و ترجمه کلمه hanging test به فارسی hanging test یعنی چه

hanging test


علوم مهندسى : ازمايش کشش

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها