معنی و ترجمه کلمه hanstein gambit به فارسی hanstein gambit یعنی چه

hanstein gambit


ورزش : گامبى هانشتاين در گامبى شاه شطرنج

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها