معنی و ترجمه کلمه harass به فارسی harass یعنی چه

harass


ايذا کردن دشمن ،به ستوه اوردن اذيت کردن ،بستوه اوردن ،عاجز کردن ،اذيت کردن ،(نظ ).حملات پى درپى کردن ،خسته کردن
علوم نظامى : ناراحت کردن دشمن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها