معنی و ترجمه کلمه harassing به فارسی harassing یعنی چه

harassing


ايذا کردن ،عمليان ايذايى ،عمليات ايذايى هوايى ،به هم زدن کارايى دشمن
علوم نظامى : ايذا کننده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها