معنی و ترجمه کلمه harbor master به فارسی harbor master یعنی چه

harbor master


رئيس بندر،مامور تنظيم حمل ونقل وامور بندرگاه
علوم دريايى : راهنماى بندر

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها