معنی و ترجمه کلمه harbor به فارسی harbor یعنی چه

harbor


لنگرگاه ،بندرگاه ،پناهگاه ،پناه دادن ،پناه بردن ،لنگر انداختن ،پروردن
معمارى : بندرگاه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها