معنی و ترجمه کلمه harbour dues به فارسی harbour dues یعنی چه

harbour dues


حقوق بندر،حقوق اسکله
بازرگانى : حقوق لنگراندازى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها