معنی و ترجمه کلمه harbour master به فارسی harbour master یعنی چه

harbour master


متصدى بندر،مسئول بندر
بازرگانى : متصدى لنگرگاه
علوم نظامى : رئيس بندر

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها