معنی و ترجمه کلمه harbour به فارسی harbour یعنی چه

harbour


لنگرگاه ،بندرگاه ،پناهگاه ،پناه دادن ،پناه بردن ،لنگر انداختن ،پروردن
عمران : لنگرگاه
بازرگانى : بندرگاه
علوم نظامى : پناه بردن
علوم دريايى : پناه بردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها