معنی و ترجمه کلمه harbourage به فارسی harbourage یعنی چه

harbourage


لنگرگاه ،پناه
علوم نظامى : پهلو گرفتن در بندر

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها