معنی و ترجمه کلمه hard (orbony)palate به فارسی hard (orbony)palate یعنی چه

hard (orbony)palate


بخش جلو کام ،کام استخوانى ،کام

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها