معنی و ترجمه کلمه hard and fast rule به فارسی hard and fast rule یعنی چه

hard and fast rule


قانون ـ فقه : قانون خشک و سخت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها