معنی و ترجمه کلمه hard and fast به فارسی hard and fast یعنی چه

hard and fast


سخت ومحکم ،غير قابل تغيير وانحراف ،لازم الاجراء،ثابت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها