معنی و ترجمه کلمه hard bested به فارسی hard bested یعنی چه

hard bested


درفشار،درگرفتار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها