معنی و ترجمه کلمه hard clam به فارسی hard clam یعنی چه

hard clam


(ج.ش ).حلزون داراى کفه هاى صدفى سخت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها