معنی و ترجمه کلمه hard contact printing به فارسی hard contact printing یعنی چه

hard contact printing


کامپيوتر : چاپ تماسى که در ان هد چاپگر با نيروى محسوسى روى لايه زيرين فشار وارد مى اورد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها