معنی و ترجمه کلمه hard copy به فارسی hard copy یعنی چه

hard copy


نسخه چاپى ،نسخه ملموس
کامپيوتر : خروجى چاپى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها