معنی و ترجمه کلمه hard currencies به فارسی hard currencies یعنی چه

hard currencies


ارز معتبر
بازرگانى : ارز قابل قبول

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها