معنی و ترجمه کلمه hard currency به فارسی hard currency یعنی چه

hard currency


پول قوى
بازرگانى : ارز قوى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها