معنی و ترجمه کلمه hard drawn copper wire به فارسی hard drawn copper wire یعنی چه

hard drawn copper wire


الکترونيک : سيم مسى کشيده شده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها