معنی و ترجمه کلمه hard hack به فارسی hard hack یعنی چه

hard hack


(گ.ش ).بوته کوتاهى که در اتازونى ميرويد،اسپيره

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها