معنی و ترجمه کلمه hard hyphen به فارسی hard hyphen یعنی چه

hard hyphen


خط کجى که به هنگام هجى کردن مورد نياز بوده و هميشه چاپ مى گردد
کامپيوتر : خط تيره واصل

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها