معنی و ترجمه کلمه hard maple به فارسی hard maple یعنی چه

hard maple


)sugar maple(افراى قندى ،قند افرا

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها