معنی و ترجمه کلمه hard mouthed به فارسی hard mouthed یعنی چه

hard mouthed


بد دهنه ،بدلگام ،(مج ).خودسر،سرکش

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها