معنی و ترجمه کلمه hard palate به فارسی hard palate یعنی چه

hard palate


روانشناسى : سخت کام

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها