معنی و ترجمه کلمه hard pressed به فارسی hard pressed یعنی چه

hard pressed


سخت گرفتار،سخت مورد تعقيب

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها