معنی و ترجمه کلمه hard sell به فارسی hard sell یعنی چه

hard sell


سخت کوشى در فروش ،فروش مجدانه ،فروشندگى باچرب زبانى وفشار،زورچپانى
بازرگانى : فروش ماهرانه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها