معنی و ترجمه کلمه hard shell به فارسی hard shell یعنی چه

hard shell


سخت پوست ،کاسه دار،(مج ).سخت ،متعصب

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها