معنی و ترجمه کلمه hard soil به فارسی hard soil یعنی چه

hard soil


زمين سفت ،خاک سفت
علوم نظامى : رويه محکم

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها