معنی و ترجمه کلمه hard solder به فارسی hard solder یعنی چه

hard solder


لحيم سخت
علوم مهندسى : جوش سخت
معمارى : لحيم برنجى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها