معنی و ترجمه کلمه hard starboard به فارسی hard starboard یعنی چه

hard starboard


سمت ناو را بسمت مغناطيسى اعلام شده تغيير دهيد
علوم نظامى : ناو را با چرخش سريع بسمت پاشنه بگردانيد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها