معنی و ترجمه کلمه hard times به فارسی hard times یعنی چه

hard times


روزگارسخت ،هنگام تنگدستى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها