معنی و ترجمه کلمه hard to please به فارسی hard to please یعنی چه

hard to please


مشکل پسند،نازک نارنجى ،سخت راضى شو

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها